CENIK PRAVNEGA POSLA

CENIK

STORITEV PRAVNEGA POSLA

 

določen na podlagi Splošnih pogojev opravljanja storitev v prometu z nepremičninami z dne 1.8.2016, kateri se uporablja za storitve, ki niso posel posredovanja

 

 

  1. PRIDOBIVANJE POTRDIL/LISTIN:

Cena brez DDV

  Cena z DDV

Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska (do 5 ID znakov)

20,00 €

24,40 €

Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije

20,00 €

24,40 €

Pridobitev podatkov o parcelah

20,00 €

24,40 €

Pridobitev potrdila o namenski rabi (do 5 ID znakov v eni katastrski občini)

30,00 €

36,60 €

Pridobitev informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJFu

20,00 €

24,40 €

Pridobitev drugih listin/izjav/potrdil

50,00 €

61,00 €

Pridobitev potrdila o stalnem prebivališču

20,00 €

24,40 €

Pridobitev potrdila o predkupni pravici

30,00 €

36,60 €

Pridobitev davčne/EMŠO številke na FURS-u

20,00 €

24,40 €

Pridobitev izjave upnika o stanju dolga

50,00 €

61,00 €

 

  1. IZDELAVA POTRDIL/LISTIN, IZPOLNJEVANJE VLOG:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Ponudba kmetijskega zemljišča

20,00 €

24,40 €

Sprejem ponudbe kmetijskega zemljišča

20,00 €

24,40 €

Vloga za potrdilo oz. odločbo za odobritev pravnega posla pri prodaji kmetijskega zemljišča

20,00 €

24,40 €

Izjava odpovedi pravice do pritožbe

20,00 €

24,40 €

Izdelava vloge za umik sprejema ponudbe za nakup kmetijskega zemljišča

20,00 €

24,40 €

Izdelava vloge za pridobitev potrdila, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu

200,00 €

244,00 €

Izdelava notarskega pooblastila

50,00 €

61,00 €

Izdelava notarskega pooblastila v angleškem ali nemškem jeziku

150,00 €

183,00 €

Izdelava izbrisnega dovoljenja

50,00 €

61,00 €

Pridobivanje dokumentacije za izbris stvarno pravnih bremen

50,00 €

61,00 €

Izdelava zemljiškoknjižnega dovolila

50,00 €

61,00 €

Izdelava potrdila o plačilu kupnine

20,00 €

24,40 €

Izdelava potrdila o prejetih sredstvih v hrambo

10,00 €

12,20 €

Izpolnitev ustreznih davčnih obrazcev in napovedi (ena napoved)

10,00 €

12,20 €

Sestava drugih dopisov/ponudb/potrdil

30,00 €

36,60 €

Zaprosilo za fotokopije listin

20,00 €

24,40 €

Zaprosilo za prednostno rešitev vloge

30,00 €

36,60 €

Izpolnitev UPN naloga (kom)

5,00 €

06,10 €

 

  1. IZDELAVA LISTINE O PRAVNEM POSLU:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Predpogodba

200,00 €

244,00 €

Prodajna pogodba

300,00 €

366,00 €

Služnostna pogodba

200,00 €

244,00 €

Najemna pogodba/Zakupna pogodba

300,00 €

366,00 €

Darilna pogodba

200,00 €

244,00 €

Menjalna pogodba

300,00 €

366,00 €

Pogodba o delitvi solastnine

300,00 €

366,00 €

Aneks k predpogodbi/pogodbi

150,00 €

183,00 €

Akt/Sporazum o oblikovanju etažne lastnine (do 5 enot)

-vsak nadaljnji del stavbe v etažni lastnini

500,00 €

75,00 €

610,00 €

91,50 €

Posadna listina

200,00 €

244,00 €

Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine

200,00 €

244,00 €

Sporazum o razveljavitvi pravnega posla

200,00 €

244,00 €

Izjava o odstopu od pravnega posla

150,00 €

183,00 €

 

  1. SEZNANJANJE:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Seznanitev naročnika s tržnimi razmerami za določitev cene nepremičnine

150,00 €

183,00 €

Seznanitev naročnika z višino davčnih obveznosti in stroški notarskih storitev

200,00 €

244,00 €

Seznanitev naročnika z vsebino predpisov in postopki

za veljavno izpolnitev posla, ki je predmet posredovanja

150,00 €

183,00 €

 

  1. OSTALO:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Cenitev nepremičnine

-Stavbno

-Kmetijsko/gozdno

 

300,00 €

250,00 €

 

366,00 €

305,00 €

Priprava in izdelava tržnega mnenja nepremičninske družbe

200,00 €

244,00 €

Plačilo naloga preko spletne banke, na okencu

5,00 €

06,10 €

Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih službah ipd.,

100,00 €

122,00 €

Ogledi nepremičnine

100,00 €

122,00 €

Potni stroški (pri ogledih, prevzemu, primopredaji, sestankih)

pri nepremičnini oddaljeni nad 5 km od sedeža družbe

0,50 €/km

0,61  €/km

Svetovanje za vsako začeto uro

55,00 €

67,10 €

Sodelovanje pri pogajanjih a vsako začeto uro

100,00 €

122,00 €

Hramba denarja na fiduciarnem računu nepremičninske družbe

30,00 €

36,60 €

Hramba dokumentov, listin, ključev, ipd. za vsak začeti mesec

40,00 €

48,80 €

Priprava dokumentacije za banko pri kreditiranju

100,00 €

122,00 €

Priprava zemljiškoknjižnih predlogov

30,00 €

36,60 €

 

 

  1. PRAVNI POSEL Z IZDELAVO LISTINE, POSTOPKOM NA FURS IN UE:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Enostavni pravni posel brez vrednosti oziroma do vrednosti 10.000 EUR

(do dva prodajalca in dva kupca, kjer nepremičnina nima plomb ali obremenitev)

200,00 €

244,00 €

Zahtevnejši pravni posel brez vrednosti oziroma do vrednosti 10.000 EUR

(več kupcev ali prodajalcev, nepremičnina je zaznamovana s plombami ali obremenitvami, zapis dodatnih pravic, postopek za kmetijsko zemljišče)

300,00 €

366,00 €

Enostavni pravni posel vrednosti od 10.000 EUR do vrednosti 20.000 EUR

(do dva prodajalca in dva kupca, kjer nepremičnina nima plomb ali obremenitev)

300,00 €

366,00 €

Zahtevnejši pravni posel vrednosti od 10.000 EUR do vrednosti 20.000 EUR

(več kupcev ali prodajalcev, nepremičnina je zaznamovana s plombami ali obremenitvami, zapis dodatnih pravic, postopek za kmetijsko zemljišče)

400,00 €

488,00 €

Enostavni pravni posel vrednosti od 20.000 EUR do 50.000,00 EUR

(do dva prodajalca in dva kupca, kjer nepremičnina nima plomb ali obremenitev)

300,00 €

366,00 €

Zahtevnejši pravni posel vrednosti od 20.000 EUR do 50.000,00 EUR

(več kupcev ali prodajalcev, nepremičnina je zaznamovana s plombami ali obremenitvami, zapis dodatnih pravic, postopek za kmetijsko zemljišče)

500,00 €

610,00 €

Enostavni pravni posel vrednosti nad 50.000,00 EUR

(do dva prodajalca in dva kupca, kjer nepremičnina nima plomb ali obremenitev)

400,00 €

488,00 €

Zahtevnejši pravni posel vrednosti nad 50.000,00 EUR

(več kupcev ali prodajalcev, nepremičnina je zaznamovana s plombami ali obremenitvami, zapis dodatnih pravic, postopek za kmetijsko zemljišče)

600,00 €

732,00 €

 

V ceno storitev niso všteti davki, upravne in sodne takse, druge pristojbine, notarske storitve, stroški poštnih pošiljk in provizij za plačilne naloge. Pridržujemo si pravico do spremembe cenika brez predhodne najave in soglasja tretjega.

 

 

Cenik velja od 1.8.2016 dalje.

 

 

Novo mesto, 1.8.2016

 

 

 NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto

Robert Nedanovski

Nalagam ...