Osnovni podatki


I . Splošni podatki o nepremičninski družbi:

nepremičninska družba: NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto
sedež družbe: Novo mesto, Novi trg 11, 8000 Novo mesto, v poslovnem centru Novi trg, I. nad.
delavni čas:

Ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8.00 do 16.00

Petek od 7.30 do 13.00

matična številka:  2166909
ID za DDV: SI36022861 
zavezanec za DDV: da
številka registrskega vložka: 1/04828/00 pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
organizacijska oblika po zakonu o gospodarskih družbah: d.o.o.
šifra dejavnosti: K 70- dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
transakcijski račun: 04385-0001199493 odprt pri Nova KBM, enota Novo mesto
e-mail: info@nnrn.si
internetne stran: www.nnrn.si
telefon, fax in mobitel: tel.: 07-33 79 420, fax: 07-3379 421, mob.: 040-287 597
direktor: Robert Nedanovski

 

II. Odgovornost za škodo:

 

Odgovornost za škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, ima nepremičninska družba in v njej zaposleni nepremičninski posredniki Robert Nedanovski, Jožica Kobe, Silvo Lah in Danijela Bubnjić, zavarovano pri zavarovalnici SAVA d.d.,  za zavarovalno vsoto 150.000,00 EUR za posamezen primer oziroma 350.000,00 EUR za vse zavarovane primere v posameznem letu.

 

III. Pravni posel, pogodbe:


Prodajne pogodbe za nepremičninsko družbo, izdela Simona Češnjevar,  univ. dipl. prav. 
 

Nalagam ...