CENIK POSREDOVANJA

CENIK

STORITEV POSREDOVANJA

 

 

določen na podlagi  Splošnih pogojev opravljanja storitev v prometu z nepremičninami z dne 1.8.2016

 

 

  1. PREVERJANJE:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov do 5 ID znakov

20,00 €

24,40 €

Pridobitev GURS poročil o nepremičnini (zemljišču, stavbi, posameznem delu) do 5 ID znakov

20,00 €

24,40 €

Pridobitev potrdila o namenski rabi do 5 ID znakov v eni katastrski občini

30,00 €

36,60 €

Izdelava prevzemnega zapisnika s povzetkom dejanskega in pravnega stanja

200,00 €

244,00 €

Pridobitev dodatnih potrebnih dokumentov

(lokacijske informacije za gradnjo, potrdila o predkupni pravici, kopij listin iz zbirke listin ali arhiva, izjav, dovoljenj imetnikov pravic v zemljiški knjigi, itd.)

50,00 €

61,00 €

Prevzemni ogled nepremičnine na terenu

200,00 €

244,00 €

Pregled gradbenega in uporabnega dovoljenja s projektom

100,00 €

122,00 €

Izdelava poročila o pravnem stanju nepremičnine

100,00 €

122,00 €

Izdelava poročila o dejanskim stanju nepremičnine

100,00 €

122,00 €

Fotografiranje nepremičnine

100,00 €

122,00 €

 

 

  1. SEZNANJANJE:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Seznanitev naročitelja in/ali tretje osebe s tržnimi razmerami za določitev cene nepremičnine

150,00 €

183,00 €

Seznanitev naročitelja in/ali tretje osebe z višino davčnih obveznosti in stroški notarskih storitev

200,00 €

244,00 €

Seznanitev naročitelja in/ali tretje osebe z vsebino predpisov in postopki

za veljavno izpolnitev posla, ki je predmet posredovanja

150,00 €

183,00 €

 

 

  1. OGLAŠEVANJE:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Oglaševanje v medijih navedenih v splošnih pogojih za vsak začeti mesec

50,00 €

61,00 €

Oglaševanje v drugih  e-oglasnikih po navodilu stranke za vsak začeti mesec

50,00 €

61,00 €

 

 

  1. OGLEDI:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Ogled nepremičnine s tretjo osebo ali drugim udeležencem posla

100,00 €

122,00 €

Sestanek z naročiteljem, tretjo osebo ali drugim udeležencem posla za vsako začeto uro

50,00 €

61,00 €

Potni stroški (pri ogledih, prevzemu, primopredaji, sestankih)

nepremičnin oddaljenosti nad 5km od sedeža družbe

0,50 €/km

0,61 €/km

Sodelovanje pri pogajanjih za vsako začeto uro

100,00 €

122,00 €

Posredovanje podatkov, listin, dokumentov naročitelju, tretjim osebam ali drugim udeležencem posla

50,00 €

61,00 €

 

 

  1. PRIMOPREDAJA:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro in komunalnih dobaviteljih

100,00 €

122,00 €

 

 

  1. OSTALO:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Svetovanje začeta ura

55,00 €

67,10 €

Izdelava dopisov, potrdil, pooblastil, izbrisnih dovoljenj

50,00 €

61,00 €

Hramba dokumentov, listin, ključev, ipd. za vsak začeti mesec

40,00 €

48,80 €

 

 

 

V ceno storitev niso všteti davki, upravne, sodne takse, druge pristojbine, notarske storitve, stroški poštnih pošiljk in provizij za plačilne naloge. Pridržujemo si pravico do spremembe cenika brez predhodne najave in soglasja tretjega.

 

Cenik velja od 1.8.2016 dalje.

 

 

Novo mesto, 1.8.2016                                                          

 

 

NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto,

Robert Nedanovski

Nalagam ...