Cenitve nepremičnin

Vas zanima vrednost nepremičnine, ki jo nameravate prodajati? Neuspešno poizvedovanje ali zavajajoči podatki strokovno neusposobljenih oseb oziroma oglaševanih cen lahko povzročijo negativno izkušnjo že ob začetku prodaje ter nepotrebno izgubo časa in denarja. Ena izmed osnovnih predpostavk za uspešno realizacijo posla je pridobitev strokovnega mnenja o tržni vrednosti nepremičnine. Takšno mnenje oziroma ocenjevanje vrednosti je oblikovano na podlagi preteklih primerljivih prodaj ter trenutnih tržnih razmer.

 

Nepremičninski posredniki smo vsakodnevno seznanjeni z doseženimi prodajnimi cenami ter tržnimi razmerami na določenem nepremičninskem trgu. Ravno tako je pomembno tudi poznavanje ustreznih davčnih predpisov. Tako usposobljena in informirana oseba vam zagotavlja, da boste pri prodaji iztržili najvišjo ceno za svojo nepremičnino.

 

Na podlagi vsega navedenega, nudimo zaposleni v podjetju NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, svojim strankam pred pričetkom prodaje izdelavo mnenja o tržni vrednosti njihove nepremičnine. več o zaposlenih nepremičninskih posrednikih


Potrebujete ocenitev premičnega in nepremičnega premoženja za potrebe različnih sodnih, upravnih in privatnih postopkov, hipotekarnih jamstev, računovodskih izkazov, odmere davka pri prometu z nepremičninami, itd.

 

Tovrstne storitve vam nudijo naši pogodbeni cenilci, katerim lahko pišete na našo elektronsko pošto info@nnrn.si

 

  • Milan Vrček, univ. dipl. gr. ing., stalni sodni izvedenec za gradbeno stroko in cenilec za nepremičnine s certifikatom
  • Žarko Kovačevič, univ.dipl.inž.gradb., sodni cenilec in izvedenec za gradbeništvo

Nalagam ...