Financiranje

FINANČNO SVETOVANJE


Pomoč pri pridobivanju potrebnih sredstev ter finančno svetovanje sta posebej dobrodošla v postopku nakupa željene nepremičnine. Le-ta je namreč pogosto pogojen s posameznikovimi finančnimi zmožnostmi.


Strankam, ki kupujejo nepremičnine s pomočjo naše nepremičninske družbe ter jim manjka sredstev za plačilo celotne kupnine nudimo pomoč pri pridobivanju dolgoročnega hipotekarnega posojila. Štiri izbrane banke ponujajo našim kupcev nepremičnin posebne oziroma ugodnejše kreditne pogoje.


Osnovna pogoja za pridobitev kredita sta, da ima kreditojemalec slovensko državljanstvo ter ima stalno prebivališče na območju Slovenije.
Odplačilna doba stanovanjskih kreditov je odvisna od oblike zavarovanja in vrste kredita glede na obrestovanje. V primeru zavarovanja kredita z zavarovalno polico zavarovalnice in v primeru hipotekarnega zavarovanja je odplačilna doba stanovanjskega kredita do 20 let.

 

Za katere namene lahko najamete kredit?

 

 •  za nakup ali prenova stanovanja ali stanovanjske hiše,
 •  za gradnjo individualne stanovanjske hiše - tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali dozidavo ali za pridobivanje potrebnih soglasij,
 •  za druge namene, povezane z gradnjo, nakupom, obnovo, prenovo ali vzdrževanjem nepremičnine,
 •  za nakup zemljišča in opremljanje (stavbnih) zemljišč,
 •  o plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
 •  izplačilo dednih deležev ali deležev po razvezi,
 •  poplačilo že najetih kreditov za navedene namene.

 

Stanovanjski kredit je potrebno ustrezno zavarovati. Pri tem imate na voljo več možnosti:

 

 •  vinkulacija police življenjskega zavarovanja,
 •  plačilo stroškov zavarovanja (samo za komitente banke za kredite do 30.000 EUR oz. protivrednost v CHF ter z dobo odplačevanja do 10 let),
 •  zastava nepremičnin,
 •  s poroki,
 •  dodatno se lahko kreditojemalec zavaruje za primer smrti, kar mu omogoča večjo varnost in tako lahko poskrbi tudi za finančno varnost svojih najbližjih ali
 • ostale oblike zavarovanja kredita.

 

Pokličite nas ali nam pišite in z veseljem vam bomo pomagali. Za dodatne informacije o možnostih financiranja in informativne izračune obiščite tudi strani naših partnerskih bank.

 

 

 •  AbankA d.d.  več
 •  Nova KBM d.d. več
 • NLB Leasing  več
   

Nalagam ...